Home Cẩu b�nh x�ch Cẩu thủy lực Cẩu cảng Đầu k�o - Sơmirơmo�c Xe nâng M�y rải nhựa Xe lu C�c loại kh�c

  *** Qu� kh�ch click maus v�o ảnh nhỏ để xem c�c ảnh ở trang sau ***

Hiệu xe
(Make)
Năm sản xuất
(Year of construction)
Trọng lượng xe
(Weight)
Sản xuất tại
(Manufacturer)
M� tả - Gi�
( Description - Price)
Hình ảnh
(Photo)
DYNAPAC F 185 C 2001 24 tấn Germany M�y rải nhựa đường rải rộng tới 13 m�t. Sử dụng GAS để sấy n�ng b�n l�. Tự động rải v� điều khiển c�n bằng mặt phẳng bằng bộ sen sơ MOBA
                     Gi�: xin li�n hệ
DYNAPAC F 185 C
DYNAPAC F 150 C 2004 23 tấn Germany M�y rải nhựa đường rải rộng tới 6,5 m�t. C� bộ phận phun tưới nhũ tương tự động. Tự động rải v� điều khiển c�n bằng mặt phẳng bằng bộ sen sơ MOBA. Cabin s�ng 2 b�n bằng thủy lực v� c� điều h�a nhiệt độ
                     Gi�: xin li�n hệ
DYNAPAC F 150 C

  Chuy�n cẩu - vận chuyển - cho thu� v� b�n xe chuy�n d�ng
   Mobil  : +84913204091
   Mobil  : +84913214284

     : xechuyendung@yahoo.com
Website : www.xecau.vn


   Mobil  : +491724164464

     : hoangt@online.de
Website : www.xechuyendung.com