Home Cẩu b�nh x�ch Cẩu thủy lực Cẩu cảng Đầu k�o - Sơmirơmo�c Xe nâng M�y rải nhựa Xe lu C�c loại kh�c

  *** Qu� kh�ch click maus v�o ảnh nhỏ để xem c�c ảnh ở trang sau ***

Hiệu xe
(Make)
Năm sản xuất
(Year of construction)
Trọng lượng
(Weight)
Sốgiờ
(Hour)
Sản xuất tại
(Manufacturer)
Mô tả - Gi�
(Description - Price)
Hình ảnh
(Photo)
Bomag
219 DH3
1998 19 Tan 4.000 Germany rung 2 tốc độ, đặc biệt đo được độ nén của nền......
                                    Gi� : xin li�n hệ
Bomag 219 DH3

  Chuy�n cẩu - vận chuyển - cho thu� v� b�n xe chuy�n d�ng
   Mobil  : +84913204091
   Mobil  : +84913214284

     : xechuyendung@yahoo.com
Website : www.xecau.vn


   Mobil  : +491724164464

     : hoangt@online.de
Website : www.xechuyendung.com