Home Cẩu b�nh x�ch Cẩu thủy lực Cẩu cảng Đầu k�o - Sơmirơmo�c Xe nâng M�y rải nhựa Xe lu C�c loại kh�c

  *** Qu� kh�ch click maus v�o ảnh nhỏ để xem c�c ảnh ở trang sau ***

Hiệu xe
(Make)
Năm sản xuất
(Year of construction)
Trọng lượng
(Weight)
Sức nâng
(Lifting capacity)
Sốgiờ
(Hour)
Sản xuất tại
(Manufac-turer)
M� tả - Gi�
( Description - Price)
H�nh ảnh
(Photo)
Ferrari F 148 1997 42 Tan 8 Tan xxx Italy Xe n�ng Container vỏ. N�ng cao 6 h�ng, với s�u 3 h�ng, m�y Volvo, hộp số Clark...
       Gi�: xin li�n hệ
Ferrari F 148
Nissan 6 Ton 1998 9,8 Tan 6 Tan 5.245 Japan Xe n�ng h�ng cao 5,5m động cơ Diesel Nissan mới, c�ng s�ng 2 b�n, lốp mới, số tự động, c�n thủy lực...
       Gi�: xin li�n hệ
Nissan 6 Ton
Nissan 5 Ton 1994 6,8 Tan 4,5 Tan 4.551 Japan Xe n�ng đặc biệt chuy�n xếp dỡ h�ng cao đến 2m trong Container,c�ng s�ng 2 b�n, b�n ngo�i n�ng cao 4,3m gồm 3 tầng Zylinder, lốp đặc...
                Gi� : xin li�n hệ
Nissan 5 Ton
Nissan 30 1994 4,8 Tan 3 Tan xxxxx Japan Nâng cao 4,2 m , chạy bằng gas hoặc xăng ....
                Gi� : xin li�n hệ
Nissan 30
Nissan 25 1994 3,9 Tan 2,5 Tan xxxxx Japan Nâng cao 4,2 m , chạy bằng gas hoặc xăng ....
                Gi� : xin li�n hệ
Nissan 25

  Chuy�n cẩu - vận chuyển - cho thu� v� b�n xe chuy�n d�ng
   Mobil  : +84913204091
   Mobil  : +84913214284

     : xechuyendung@yahoo.com
Website : www.xecau.vn


   Mobil  : +491724164464

     : hoangt@online.de
Website : www.xechuyendung.com